RKOB - Ko smo i šta želimo!

Revolucionarna komunistička organizacija za oslobođenje - RKOB/RKOO - je organizacija u borbi za oslobođenje radničke klase i svih potlačenih. Radnička klasa je klasa svih onih koji su prisiljeni prodati kao plaća ovisan radne snage na kapitaliste (i njihove obitelji). RKOB/RKOO temelji se na teoriji i praksi revolucionarnog radničkog pokreta povezan s imena Marx, Engels, Lenjin i Trocki.


Kapitalizam ugrožava naše živote i budućnost čovječanstva. Nezaposlenost, rat, ekološke katastrofe, glad, izrabljivanje radnika, koliko su dio svakodnevnog života kapitalizma kao nacionalno ugnjetavanje doseljenika i narodima, i tlačenje žena, mladih i homoseksualaca. Stoga želimo eliminirati kapitalizam.


Emancipacija radničke klase i svih potlačenih naroda je moguće samo u besklasnog društva bez eksploatacije i ugnjetavanja. Takvo društvo može se postići samo na međunarodnoj razini.


Stoga, RKOB/RKOO se bori za socijalističku revoluciju u svojoj zemlji i u svijetu.
Ova revolucija mora biti radničke klase i provodi, jer ona je jedina klasa koja nema šta da izgubi sem svojih okova.

 

Revolucija ne može nastaviti u miru, jer nikada prije ima vladajuća klasa dobrovoljno predao svoju moć. Put oslobođenja je kroz oružane pobune i građanskog rata protiv kapitalista.

 

RKOB/RKOO se bori za osnivanje radničkih republika, gde potlačenih u skupštinama u tvornicama, četvrtima i školama - organiziranje - u vijećima. Ove vijeća biraju i kontrolirati Vladu i sve ostale administracije, te da uvijek mogu poništiti.

 

Realnog socijalizma i komunizma nema nikakve veze s realnog socijalizma postojećeg “u Sovjetskom Savezu, Kini, Kubi i istočne Europe. U tim državama birokraciju dominira i potlačenih proletarijat.

 

RKOB/RKOO podržava sve napore na poboljšanju uvjeta života za radnike i potlačene i hoće kombinirati s perspektive rušenje kapitalizma.

 

Radimo u sindikatima te će podržavati klasne borbe, socijalizam i radničko demokraciju. Birokratija vlada sindikati i socijaldemokratske partije. Ova birokratija sloj koji je povezan mjesta i povlastica države i kapitala. To je daleko od interesa i okolnosti članova. Ova birokratija temelji na najgornji slojevi povlaštene klase radnika - radničke aristokracije. Borba za oslobođenje radničke klase mora se temeljiti na širokoj masi proletarijata, umjesto da se temeljiti na gornjom djelu klase.

 

RKOB/RKOO teži jedinstvu u djelovanju s drugim organizacijama. No, svjesni smo da se politika socijaldemokracije i pseudo-revolucionarnih skupina je štetna i oni u konačnici predstavljaju prepreku emancipacije radničke klase.

 

Podržavamo oslobodilačke pokrete protiv nacionalnog ugnjetavanja. Također podržava anti-imperijalističke borbe potlačenih naroda protiv velikih sila. Unutar tih pokreta, zalažemo revolucionarni vodstvo kao alternativa nacionalističkih i reformistički snaga.


Samo s jednom revolucionarnom partiji može radnička klasa uspjet borbu. Izgradnja te partije i ponašanje kao uspješne revolucije pokazujući ovdje boljševika pod Lenjin i Trocki u Rusiji, također su u 21. stoljeću, uzor revolucionarnih partija i revolucijama.


Za novu revolucijonarnu partiju radnika! Za petu radničku Internacionalu na temelju revolucijonara! Pridruži se RKOB/RKOO!

Nema budućnosti bez socijalizma!
Nema socijalizma bez revolucije!
Nema revolucije bez revolucijonarne partije!