RKOB – o co walczymy?

Revolucyjna-kommunistyczna Organizacja dla oswobodzenia – RKOB/RKOO - jest organizacją bojową do uwolnienia klasy robotniczej i wszystkich uciśnionych.

 

Klasa robotnicza ( kobiety i mężczyźni) jest klasą wszystkich owych, którzy zmuszeni są jako uzależnieni od płac (stawek płatnych) sprzedawać swoją siłę roboczą kapitalistom(także ich rodzina).

 

RKOB/RKOO bazuje ma teori i praktyce revolucyjnej ruchu robotniczego, który związany jest z nazwiskami Marc, Engels, Lenin, Trotzki. Kapitalismus zagraża naszym warunkom życia i przyszłości ludzkości.

 

Bezrobocie, wojna, katastrofy środowiska, głod, wyzysk należą tak do codzienności kapitalismu jak narodowe uciskanie migrantów i narodów i uciskanie kobiet, młodocianych i osób homoseksualnych . Dlatego chcemy kapitalismus usunąć.

 

Uwolnienie klasy robotniczej i wszystkich uciśnionych jest możliwe w społeczeństwie bezklasowym bez wyzysku i ucisku.

 

Takie społeczeństwo może tylko być międzynarodowo stworzone.

 

Dlatego walczy RKOB/RKOO o socjalistyczną rewolucje we własnym kraju i i na całym świecie.

 

Ta rewolucja musi być wspierana i dowodzona przez klasę robotniczą, ponieważ jest jedyną klasą, która nie ma nic do stracenia oprócz swych kajdan.

 

Revolucja nie może być pokojowo prowadzona, ponieważ jeszcze nigdy klasa panująca nie zrezygnowała dobrowolnie ze swojej władzy. Droga do wyzwolenia idzie poprzez uzbrojone powstanie i wojnę domową przeciwko kapitalistom.

 

RKOB/RKOO walczy o stworzenie republik klasy robotniczej, gdzie uciemięzeni organizują się w zebraniach bazowych w zakładach pracy, w częściach miasta i w szkolach w rady. Te rady wybierają i kontrolują rząd i wszystką inną administrację i mogą ją w każdym czasie odwołać.

 

Rzeczywisty socjalismus i Kommunismus nie ma nic wspólnego z tzw. „realnie egzystujący socjalismus” w Związku Radzieckim, w Chinach, na Kubie lub w Europie wchodniej. W tych państwach opanowała i uciskała biurokracja proletariat.

 

RKOB popiera wszystkie wysiłki aby warunki zyciowe robotników i uciemieżonych polepszyć. My łaczymy to z perspektywą obalenia kapitalizmu.

 

My pracujemy w związkach zawodowych i tam ustawiamy się za walkę klasową, socjalizm i demokrację pracowniczą. Jednakże związki zawodowe i socjademokracja są opanowane przez biurokracje. Ta biurokracja jest warstwą, która jest połączona z państwem i kapitałem poprzez stanowiska i przywileje. Ona stoi z dala od interesów i warunków życiowych członków. Ta biurokracja opiera się przede wszystkim na najwyższych, uprzywilejowanych warstwach klasy robotniczej - aristokracji pracowniczej. Walka o wyzwolenie klasy robotniczej musi się opierać na szerokiej masie proletariatu a nie na jej wartswie górnej.
RKOB dąży do jednosci w akcji z innymi organizcajami. Jednakże jesteśmy świadomi tego, że polityka socjaldemokracji i grup pseudorevolucyjnych szkodliwa jest i w końcu przedstawia przeszkodę dla obalenia klasy robotniczej.

 

My wspieramy ruchy wyzwoleńcze przeciwko narodowemu uciskowi. Tak samo wspieramy antyimperialistyczne walki uciskanych ludów przeciwko wielkim mocom. Wewnątrz tych ruchów występujemy za rewolucyjne prowadzenie jako alternatywa do narodowych i reformistycznych sił.

 

Tylko z rewolucyjną partią bojową na szczycie może klasa robotnicza zwyciężyć. Budowa takiej partii i przeprowadzenie zwyciężkiej rewolucji jak to pokazali bolszewicy pod panowaniem Lenina i Trockiego w Rosji, są one także w 21.wieku wzorcem dla rewolucyjnych partii i rewolucji.

 

O nową rewolucyjną partie robotniczą! O 5. Międzynarodówkę robotniczą na bazie rewolucyjnej!

 

Przyłącz się do RKOB/RKOO!

 

 

Nie ma przyszłości bez socjalizmu!

Nie ma socjalizmu bez rewolucji!

Nie ma rewolucji bez rewolucyjnej partii!