RKOB/DKÖK – Biz ne istiyoruz !

 

 

Devrimci Komünist Örgüt Kurtuluş– RKOB/DKÖK, bütün baskı altında olanların ve işçi sınıfının kurtuluşu için bir mücadele örgütüdür. İçinde İşçi sınıfının (ve ailelerinde) olduğu, içinde kapitalist düzene karşı herkesin olduğu kuruluştur. RKOB/DKÖK işçi hareketlerini, pratikte ve teoride Marx, Engels, Lenin ve Troçki gibi isimlerden almaktadır. Kapitalizim bizim hayat şartlarımızı ve insanlığın geleceğini tehlikeye düşürmektedir. İşsizlik, savaş, çevre felaketleri, açlık, sömürü, göçmen v.b. uluslararası bir çok kapitalizmin baskısı mevcuttur. Bu nedenle kapitalizmi ortadan kaldırmak istiyoruz.

 

İşçi sınıfı ve ezilen halkların kurtuluşu sadece sömürü ve baskının olmadığı, sınıfsız bir toplumda mümkündür. Böyle bir toplum ancak uluslararası camia da elde edilebilir.

 

Bu nedenle, RKOB/DKÖK kendi ülkemizde ve dünya çapında sosyalist bir devrim için mücadele ediyor.

 

Bu devrim, işçi sınıfi tarafindan sağlanmalı ve yönetilmelidir. Çünkü yürütülen faaliyetler zincir gibi birbirine bağlı brir sınıfta mümkündür.

 

Devrim barışçıl bir şekilde ilerleyemez. Çünkü egemen olan sınıf gönüllü olarak kendi gücünden feragat etmez. Kurtuluşun yolu silahlanma ve kapitalistlere karşı iç savaş ile olur.

 

Örgütlenme fabrikalardan, mahallelere ve okullara ve buradaki meclislerde ezilen işçilerin kamuoyu kurulması için RKOB/DKÖK ile el ele . Bu meclisler seçecek ve hükümeti, diğer tüm idareleri kontrol edecek ve her an onları oylama ile görevden alabilecek. Reel sosyalizm ve komünizm Sovyetler Birliği, Çin, Küba, ya Doğu Avrupa yılında sözde "gerçek var olan sosyalizm" ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu eyaletlerde bürokrasi egemen ve işçi sınıfını baskı altında tutuyor. RKOB/DKÖK işçi sınıfının ve baskı altında olanların hayat şartlarını iyileştirmek için her çalışmayı destekliyor. Biz kapitalizmin yıkılması için duruma perspektif yaklaşıyoruz.

 

Sendikalar çalışmak ve sınıf mücadelesini, sosyalizm ve işçi demokrasisini korumak zorundadır. Fakat sendikalar, sosyal demokrasiye, devletin sermayesine ve ayrıcalıklarına bağlı olan bir tabakadır.

 

Onlar, üyelerinin yaşam şartlarından ve çıkarlarından uzak duruyorlar. İşçi aristokrasisi esas olarak işçilerin üst, ayrıcalıklı sınıf oluşmasına dayanmaktadır . Işçi sınıfının kurtuluş mücadelesinde , proletaryanın geniş bir kitle yerine, kendi üst sınıfına dayalı olmalıdır.

 

RKOB/DKÖK diger organizasyonlarla birlik olmayı çabalamaktadır. Ama sosyal demokrasi, sözde devrimci gruplar ve zararlı siyasetin, işçi sınıfının kurtuluşu için bir engel teşkil ettiğinin farkındayız.

 

Biz ulusal baskıya karşı kurtuluş hareketlerini destekliyoruz. Esasında büyük güce karsi ezilen halkin anti-emperyalist mücadelesini destekliyoruz. Biz milliyetçi ve reformist güçlerin alternatif olarak bir devrimci öğretilerle liderliğini savunan güçlerle beraberiz

 

İşçi sınıfını sadece devrimci bir parti ve üst bir mücadele ile yükseltilebilir. Bu partinin inşasına en büyük moral Lenin ve Rusya'da Troçki'nin altında, Bolşeviklerin gösterdiği başarılı devrimdir. Bu, devrimci partiler ve devrimler için en etkili modeldir.

 

Devrimci bir işçi partisi için ! 5. uluslararası Devrim kongresi !

 

 

 

Sen de RKOB/DKÖK ‘ye katı!

 

 

 

Sosyalizm yoksa Gelecek yok!

 

Devrim yoksa Sosyalizm yok !

 

Devrim partisi yoksa Devrim yok !